Đã hoàn thành

Website Content Writing -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Celtic2909 với giá $83 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

I need someone to rewrite our current website content. The layout and structure of the current website is being changed so I need the content to be refreshed. This means the current content needs to be updated and new content needs to be added where needed. The website is for specialty pharmacy so any knowledge in this area is preferred.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online