Website content

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $60 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 41

Mô Tả Dự Án

I am looking for someone to write a website content for a cleaning service business. I will required at least 3500 .

Page needed : HOME PAGE- ABOUT US - SERVICES - FAQ - TESTIMONIALS - CONTACT US .

Our service are : Residential service , Corporate Office cleaning , Contruction Cleaning , Carpet Cleaning , Pressure Cleaning , Windows Cleaning ,Etc... Please know each service providing will required a description .

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online