Đã đóng

Website content

Dự án này đã được trao cho rajat07me với giá $70 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $60 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I am looking for someone to write a website content for a cleaning service business. I will required at least 3500 .

Page needed : HOME PAGE- ABOUT US - SERVICES - FAQ - TESTIMONIALS - CONTACT US .

Our service are : Residential service , Corporate Office cleaning , Contruction Cleaning , Carpet Cleaning , Pressure Cleaning , Windows Cleaning ,Etc... Please know each service providing will required a description .

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online