Đã đóng

Website content

Dự án này đã được trao cho DdHardy với giá $70 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need you to write some content for a financial website.

- Company called Two Seas Advisory

Parts needed :

- Abouts us

- what we do

- partners

- contact

You can use [url removed, login to view] as an example as we do nearly the same ( introductory ,brokerage, advisory and capital raise ) sectors of focus ( real estate, IT and agriculture )

For partners page: will pass the partners web and where you can shrink it.

Two Seas works directly from the founder and a selective of advisors and partners.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online