Đã đóng

Website content writing for our company

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $143 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

I need you to write some content for our new company website. It's a branding site for my company, hopefully going to be developed in parallax theme

. Has to be very professional with excellent English and thoughtful.

It's about 6 pages.

1. About us

2. Products - 1 main product with 2 sub products

3. Services

4. FAQs

Also I will need regular blog writing thereafter about 1-2 a month.

We are a company based in U.K.

Only professional experienced writers needed for this project pls.

Thanks you

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online