Đã đóng

Write my Product Descriptions

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $120 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

We need highly professional homepage content for an Internet of Things technology service provider. And we offer 2 products - need one page of content writing for each of the product. The content is should not be like blog posting but a combination of slogans, blurbs, short paragraphs with combination of images. I will provide reference website and we want similar to that.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online