Write my Product Descriptions

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 39

Mô Tả Dự Án

We need highly professional homepage content for an Internet of Things technology service provider. And we offer 2 products - need one page of content writing for each of the product. The content is should not be like blog posting but a combination of slogans, blurbs, short paragraphs with combination of images. I will provide reference website and we want similar to that.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online