Đã đóng

Write Technical Blog Posts

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €25 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€18 - €36 EUR / hour
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

We are looking for a technical writer that has either an engineering or physics background to create regular content for a company providing technical services. We are a consulting company with a strong focus on digital marketing and ecommerce and would like to add a person to our virtual team that has the skills to write good succinct content for the web.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online