Write Technical Blog Posts

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €18 - €36 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 47

Mô Tả Dự Án

We are looking for a technical writer that has either an engineering or physics background to create regular content for a company providing technical services. We are a consulting company with a strong focus on digital marketing and ecommerce and would like to add a person to our virtual team that has the skills to write good succinct content for the web.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online