Đã đóng

Write an eBook

Dự án này đã được trao cho donfoss6 với giá £20 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I require 2 x health and fitness plans to be written in a lot of detail and with pictures.

Fitness plan

- 7 day Pilates fitness plan

- Explain every exercise and what it does

- Explain how Pilates works and how long it will take to see a change in your body

- At least 10 pages

- Create cover page

- Photos accompanying exercises

Pilates Plan

- 7 day Pilates meal plan

- Explain every meal benefit

- Provide gluten and dairy free alternatives

- Explain how Pilates works and how long it will take to see a change in your body

- At least 10 pages

- Create cover page

- Photos accompanying meals

Writer must have:

- English as first language

- Strong written and editing skills

- Drawing/photography skills

- All photos used must be sourced from a legal free website

- Would like this completed in 3 days at max

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online