Còn mở

Write 800 elearning courses (.doc format)

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $7015 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need you to write some course content on word doc for a website. We are a Nationwide elearning provider and we are launching a new online training website here in the UK. We need to develop/source reputable content (text and video format) in order to develop over 1000 courses within 12 months. This project will be to work from a list of course titles, conduct relevant research and then write content for our team to convert into short elearning courses (30 minutes maximum). We want you to write the content for 800 of the 1000 courses.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online