Đã Hủy

Writing

I need a freelancer to help me with Writing , my budget is around ₹ 600 - 1500 INR and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Soạn thảo nội dung

Xem thêm: writing technical manual project, writing sample term project, writing news articles project, project managment days, writing bid photo project, writing biology research project, writing magazine school project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14678005

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0