Writing Content About SEO Terms

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹100 - ₹150 INR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

I am in need of a writer to help me populate my SEO glossary on my blog, the glossary is used to outline what each term in SEO means, e.g: what is an absolute link, what is https, what is a black hat seo etc.

I will send you a list of SEO terms and you will be required to write 200 words on each of them. You will be required to write what the term means, what it is, why it's used.

ONLY BID IF YOU KNOW SEO.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online