Đã đóng

Writing Content About SEO Terms

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹206 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹150 INR / hour
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I am in need of a writer to help me populate my SEO glossary on my blog, the glossary is used to outline what each term in SEO means, e.g: what is an absolute link, what is https, what is a black hat seo etc.

I will send you a list of SEO terms and you will be required to write 200 words on each of them. You will be required to write what the term means, what it is, why it's used.

ONLY BID IF YOU KNOW SEO.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online