Đã đóng

Writing EULA for iPhone App

Dự án này đã được trao cho supersystemng với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Hi,

We need someone who can write EULA for iPhone App for "Safety: User Generated Content" that contains the following :

- Require that users agree to terms (EULA) and these terms must make it clear that there is no tolerance for objectionable content or abusive users

- Says that the user can flag any objectionable content

- Says that the user can block abusive users

- Says that the user can immediately remove posts from the feed

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online