Đã hoàn thành

business plan /brand profile

Dự án này đã kết thúc thành công bởi cheemaseerat với giá $88 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

points to be added in a paper that I have written of my business plan and brand profile.

expected to be ready in a few hours by freelancer.

Business about Tailoring and designing .

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online