Đã đóng

i need my holy book to be written in excellent english in proper way

Dự án này đã được trao cho pammishende với giá ₹222 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 INR / hour
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I have written a holy book of 8 chapters and it needs to be written or corrected in excellent english by probably best US english speaker and translator.

All chapters are very small.

This must be done in 1 hour as i dont have enough payment.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online