Do some Blog Posting

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 42

Mô Tả Dự Án

I need help writing weekly or bimonthly blog posts. For each post, you will be provided with a topic, bullet points that outline key details that should be included in the post, and images to go along with the text. We need someone to take those three things and create 100-300 word blog posts that engage with our target market and focus on SEO value.

It is for a young mens fast fashion brand so you must be familiar with the fashion industry. Any fashion writing experience is a plus. Any SEO experience is a plus.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online