Đã đóng

Do some Blog Posting

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I need help writing weekly or bimonthly blog posts. For each post, you will be provided with a topic, bullet points that outline key details that should be included in the post, and images to go along with the text. We need someone to take those three things and create 100-300 word blog posts that engage with our target market and focus on SEO value.

It is for a young mens fast fashion brand so you must be familiar with the fashion industry. Any fashion writing experience is a plus. Any SEO experience is a plus.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online