Còn mở

500 word articles for 1$ each

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $24 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

i need a reliable writer to write 500 word articles for me at rate of 1$ per 500 words or 0.2$ for every 100 words. write a 500 word sample promoting lawfirm of BENEDICT MORELLI. write in your own words to pass copyscape.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online