Còn mở

I would like to hire a Copywriter

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £24 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I need you to write some articles on the benefits to health, the environment, personal finance and UK society in general of becoming vegan. Include comparisons of health between carnivores and vegans and vegan cultures/religions. Article should be informative yet light hearted, humour allowed. Points for linking Brexit to meat eaters :-)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online