Đã đóng

write copy for my creative business' website

Dự án này đã được trao cho workingPhoenix với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I need you to write some content for a website. I'm looking for someone who can write compelling copy for my website. I am a social media specialist, creative director and digital marketing manager.

I have some notes and rough drafts of my

ideas also

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online