Đã đóng

Review Simple Buyer and Seller Contract (6 pages each)

Dự án này đã được trao cho LexProtector với giá ₹3000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I am buying data from some company (say "Provider") and selling the same data to another company (say "Buyer"). I have a draft of contract (6 pages) that Provider wants to sign with me. I also have a draft of contract (6 pages) that Buyer wants to sign with me.

I want a freelancer Corporate Lawyer (who has experience in US Corporate Law) to tell me if any liability or future risk might arise by signing these contracts.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online