Convert this form to MS word

Đã hoàn thành Đã đăng vào Nov 13, 2012 Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

I need this form typed out in MS Word fast.

I want the same structure and color. Dont worry about the background.

This is the link to the PDF.

[url removed, login to view]

Viết lại bài báo Viết quảng cáo Thiết kế tờ rơi Research Writing Viết kĩ thuật

ID dự án: #2790616

Về dự án

19 đề xuất Dự án từ xa Nov 15, 2012 đang mở

Được trao cho:

w3help

See private message.

$20.4 USD trong 2 ngày
(53 Đánh Giá)
5.4

19 freelancer chào giá trung bình$20 cho công việc này

ibarena

See private message.

$25.5 USD trong 2 ngày
(405 Nhận xét)
6.9
JoaoCorreia1977

See private message.

$20 USD trong 2 ngày
(44 Nhận xét)
4.6
JONESONLINE

See private message.

$18.7 USD trong 2 ngày
(46 Nhận xét)
4.1
workerkmvw

See private message.

$17 USD trong 2 ngày
(20 Nhận xét)
3.9
LadySaturn32

See private message.

$25.5 USD trong 2 ngày
(6 Nhận xét)
3.7
SamanthaHaupt

See private message.

$17 USD trong 2 ngày
(7 Nhận xét)
3.7
Zeay

See private message.

$21.25 USD trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
3.2
Virtualworker50

See private message.

$25.5 USD trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
2.8
ponchovw

See private message.

$20.4 USD trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
2.8
lornard

See private message.

$25.5 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.2
royonly

See private message.

$25.5 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
0.6
stefvillanueva69

See private message.

$10 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
deeelle

See private message.

$7 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
msnoel

See private message.

$20.4 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mousamivw

See private message.

$12 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
waqas88vw

See private message.

$15 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
uakhan007

See private message.

$25.5 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
enthutech

See private message.

$20 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0