Đóng

promotion of my web site

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I am a phhotographer in NYC. my web site is up and running. I get good traffic and some work from it. How can I get it to come up higher in the search rankings?

What else can I do to get qualified traffic?

my site is at www.ericjacobsonstudio.com.

thanks Eric

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online