Đã đóng

Applying to Rospatent online (Russia) - open to bidding

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $67 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Every person who finds a user who will take advantage of the "Online patent" services after my recommendation in the "Online patent" will get a 1% from the cost of works "online patent" for user. I will pay 1% to you and your bid after the user pay services in the "Online Patent".

Please, contact me by email and I will provide you with an advantageous relationship for you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online