Check registration in forex broker company

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

Note! It is $1 job, not $5. This site does not allow to set $1.

I need people from different countries to check registration process.

Stages of the task.

1. You want to make this task, then write about it here or mail to the [text hidden]

2. I tell you broker name.

3. If you already have account in this broker, then you will not get the job. If you don't have, go to next step)

4. Come register and open an account via a special link.

I pay $1 dollar to your account in this company, it is not much, but this task take about 10 min.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online