Đã đóng

Check registration in forex broker company

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Note! It is $1 job, not $5. This site does not allow to set $1.

I need people from different countries to check registration process.

Stages of the task.

1. You want to make this task, then write about it here or mail to the [text hidden]

2. I tell you broker name.

3. If you already have account in this broker, then you will not get the job. If you don't have, go to next step)

4. Come register and open an account via a special link.

I pay $1 dollar to your account in this company, it is not much, but this task take about 10 min.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online