Đã đóng

Copywriter Poland (Native) for email Marketing

Dự án này đã được trao cho natalka503 với giá $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

We are looking for a Polishcopywriter for an online company. Ideally, we want a person that can help us create and curate the email marketing pieces and landing pages for the Polish Market. Add that "local twist" to our campaigns.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online