Đã đóng

Edit Something

Dự án này đã nhận được 99 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $94 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
99
Mô tả dự án

I am doing an write up on how bad cigarettes are for you. I need someone to proofread/edit it as I am already finished. I need this done asap thanks. Should not take that long.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online