Edit content for a website

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 61

Mô Tả Dự Án

I have about 13 pages of written text (in various forms) which is to go up onto a new website and also be included in a blog post. I need the text to be edited and proof read.

Ideally the person editing content will have some background understanding of HR development training.

The formatting is not great, I will work on this shortly, I just want someone to proof read the content and make it sound connected.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online