Đã hoàn thành

Edit content for a website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Hoffman24 với giá $155 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I have about 13 pages of written text (in various forms) which is to go up onto a new website and also be included in a blog post. I need the text to be edited and proof read.

Ideally the person editing content will have some background understanding of HR development training.

The formatting is not great, I will work on this shortly, I just want someone to proof read the content and make it sound connected.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online