Đã đóng

Edit email copy for a webinar sequence. 9 emails in total.

Dự án này đã được trao cho shiffles với giá £55 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

I'm about to launch a webinar promotion, that has 3 warm up emails, followed by a 6-part follow-up sequence to convert prospects to customers for a $1,997 offer. I need some tweaking of the copy and full copyediting. This is probably a quick project, however I will have lots of follow up work for the right person who can really add value.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online