Đã đóng

Hire a Copywriter

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $365 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Title/Topic: HOW EVERY ARTIST SHOULD PREPARE FOR Game Developers Conference

Format:

• Conversational

• Second person

• Educational

Word Count: 700 - 800 words

Deadline: February 20

Main points or goals to achieve with the piece:

- Engage prospective students for CGMA that are attending

- Share knowledge/thought leadership

- Drive engagement on social media and blog

Resources writer needs that they can’t find on their own:

- Intel from artists that have been to GDC

Target audience:

• GDC attendees

• 21-35, male, interested in or currently in the gaming industry

• Those looking for work in the industry

Specific points to make or products to mention:

• CGMA Spring registration

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online