Còn mở

Hire a Copywriter

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $36 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I need you to write some content for a website. The site is Christian Based and we are looking to have 5-7 messages written. The messages would be to those; one that purchased the program we sell. Two, to those that opt-in to our website but do not purchase the program. Three, to those that entered our sweepstakes and have not been to our website. Four - Seven, would be response to questions, concerning wealth, health, success as asked through opt-in inviting them to purchase the program we offer.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online