Đã hoàn thành

Productdescrptions

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rishirai89 với giá kr2500 SEK trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr1600 - kr4800 SEK
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

design and write productdescriptions from a offered document 6 different as attached example. Make a professional layout inklude 5 photos and a explaining and proffesional english. Communicate with me and add more salesarguments regarding the product.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online