Đã đóng

Publicar en blogs

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €76 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Me interesa mostrar temas de actualidad en el mercado de tecnología móvil o que aporten valor al usuario final.

Tengo ideas básicas de lo que se va tratar pero ocupo desarrollarlos sin aburrir al publico.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online