Đã đóng

Rewrite a text that has something to do with stamps

Dự án này đã được trao cho bmuir97 với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Please rewrite the text on [url removed, login to view]

I want a text that says pretty much the same thing (it can be slightly different, if you feel like the info on that site is wrong), but looks totally different.

You would need to use proper American English.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online