Đã đóng

Schreiben von Blog-Inhalten

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €8 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€2 - €6 EUR / hour
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Hallo, ich möchte eine Homepage für Dienstleistungsfirma erstellen und benötige dazu noch die passenden Texte. Ihre Aufgabe ist es auf vergleichbaren Firmen mit deutschen Webseiten sich von den Texten inspirieren zu lassen und mir einen eigenen Inhalt zu erstellen.

Hello, i wish to make a webpage for a relocation service company and need articles for it. You have to look for similar firms and get inspired by their content and write unique content for me.

You need to write english on a very high level.

Please bid for your hourly rate.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online