Còn mở

Transcribing a number of 20 minutes(ish) talks

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £21 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

We have a few conference talks to transcribe. Each around 20 minutes in length.

The selected freelancer will provide a document formatted with correct paragraphs, spelling and grammar, and indication if a different person is speaking. In the case of being unable to hear a word, the freelancer will indicate this with a XXXX.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online