Đã đóng

Transcription Job

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $39 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Hello! I am looking for an experienced transcriber that can transcribe one hour of audio within a maximum of 24 hours. This is an on-going project, and there is potential for steady work for as long as you're available. There will be no test or anything like that. If your profile shows good reviews of transcription jobs that you've completed, and you're confident in your skills. Please submit your bid and quote your rate per hour and the equivalent per minute. I'm looking to hire two or three freelancers. Thank you!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online