Đã hoàn thành

Write my Product Descriptions

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nibestar với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need an Amazon products reviewer to help me write product descriptions for some selected products.

• The writer must be familiar with product reviews and comparison

• Should possess good writing skills

• Write-up must be Copyscape-passed or Plagiarism-free

• Able to deliver jobs on time and within budget

• Each article should be between 500 and 600 words

• The budget for the job is $2 per post.

Please, don’t apply if you are not comfortable with these terms.

This is going to be a long-term job. Meanwhile, we start with just 10 posts and I will renew the contract if the candidate proves himself to be a reliable writer.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online