Đã đóng

Write my Product Descriptions

Dự án này đã được trao cho wachirafreelance với giá $100 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

dear all freelancer

i am looking for someone to write a portfolio for my company, so that i can have it printed and post it to other companies. the winner freelancer will require to write and design a portfolio for the company for the information and product will be provided to you from the company website.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online