Đã đóng

Write my Product Descriptions

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €326 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Our Company is selling sex dolls on our website and we would need now to describe every sex doll.

We are looking now for a freelancer who can write the descriptions for the sex dolls as erotic and horny as possible. the goal is to make the readers as horny as possible so they are interested even more to buy the products. Here is an example description of a sex doll, how i would like to have the descriptions: [url removed, login to view]

The amount of words that we would need in this whole work is about 45.000.

You should also have a lot of SEO experiences in writing, because we also would like to focus on SEO in this work.

If you are interested then please contact me and send me your references.

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online