Còn mở

Write a Technical Report

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $4 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 CAD / hour
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Policy Proposal is required to publish

Pay Rate will be 10CAD per 1000 words

Freelancer having less than 5 reviews will not be considered

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online