Writing and curating product descriptions

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 44

Mô Tả Dự Án

This project involves to create and curate descriptions for approximately 150 products in the travel industry. We are looking for a copywriter who will take existing product descriptions and rewrite and restructure them to conform to our required structure, and enrich these descriptions if necessary. We require someone who is well-organised and driven, while still having some creativity.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online