Còn mở

copy editor

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $3876 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Need an ecommerce fashion retail website to be translated to Spanish(spain)

We are in the process of building a ecommerce site for a fashion brand (Men's denim). The site will also launch in Europe, we therefore need someone to take the english copy and and transcribe/ edit the content to be in Spanish for the European consumer. Looking for someone who is good with words and have written copy for websites before.

Launch date is May 5th

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online