redaction et description de produits horlogers

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

décrire les produits de mon catalogue , montres techniques et fashion , luxe , articles en français et anglais

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online