Đã hoàn thành

rewrite a manuscript and make it 15-16 pages

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fsackey với giá $200 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I have a manuscript and needs to be [url removed, login to view] you would like to start immediately ,you can place bid.

Thanks a Lot.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online