Đã hoàn thành

value propositions

Dự án này đã kết thúc thành công bởi iGTTech với giá $100 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

As the above website, I would like to make our company's value propositions on our website. So, I'd like to express the below our value propositions on our website.

1. We will solve your Fast Trend Business through our quick delivery (10days).

2. We will offer you a Price-Tag System. It will help the quick decision. We don't need to waste time for a negotiation the price.

3. We will provide you the detail information of our each items such as the exact delivery time / specification / yardage sample available etc.

4. We can supply the best quality fabrics through our strict QC inspection.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online