Còn mở

VA with writing skills

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I am looking for a Virtual Assistant that can help me with sort of task mostly writing related but extra knowledge in excel and ms word is a must. With a minimum typing speed of 40 words per minute.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online