cover for a package box

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €12 - €18 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 21

Mô Tả Dự Án

I want a presentation of the front of the package. The package will have 10x5 cm. I attached some pictures. I wan't something simple and catchy. So the logo which is "OVEO" the font for it is "Space age" on gree,a picture with the product, one in gold and the other one on black. And a small qoute like the one in picture "just spin it", can be differently, I am open to any kind of suggestion. Thank you

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online