Đã đóng

Add Property Advertisement to [url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $370 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I am looking for someone to map short term rental property ads I have on [url removed, login to view] to [url removed, login to view] website

If you have prior experiece in this area please let me know what similar projects you have worked on

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online