Đang Thực Hiện

Analyze some Data

Được trao cho:

₹16666 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹18333 cho công việc này

bablikumari1

Dear Concern, As i have 2 Years of working experience in MS WORD & EXCEL. As per my skills i think i would be able to complete this task on the given time. Thanks & Regards Babli

₹24444 INR trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
0.0
₹13888 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0