Đã hoàn thành

Analyze some Data

Dự án này đã kết thúc thành công bởi schoudhary1553 với giá R160 ZAR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R10 - R30 ZAR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I have a set of data 335 rows (each row = customer reference) which is cross-tabbed with up to 15 columns (each column = a lender) per row. Each cell contains a lender name which is written in a series of colour codes (background colour and text colour combinations) which represent one of 5 outcome codes for each cell. I need the data (TableData tab) reset into 3 columns: customer reference; lender name; outcome code (per Outcome example tab) using the KEY tab to determine 'outcome code '.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online