Đã hoàn thành

Bangladesh Business Cost Search

Dự án này đã kết thúc thành công bởi testbill5000 với giá €30 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Identify the following business costs in Bangladesh:

- Water tariffs

- Salaries for ~80 functions

- Electricity tariffs

All data must be sourced!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online