Còn mở

Build contact email list - UK care sector

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $96 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

I need marketing contacts for approximately 100 UK companies in the care sector. The company websites are on the attached spreadsheet.

Job titles of people i'm looking for should be marketing manager, marketing director, head of marketing but if these are not available, then MD, General Manager or Chief Executive.

I need a spreadsheet containing the data in the following format; company name, website, first name, last name, job title, email address.

Budget is a guide price, please submit what you can do it for whether it's higher or lower.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online